Declaration of conformity (DoC en CE)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Dat is sinds 1 januari 2023 de nieuwe naam van Agentschap Telecom. VeDoSign is in 2019 door het Nederlands Agentschap Telecom getoetst op haar apparatuur en of deze apparatuur conform wet- en regelgeving worden geleverd. Belangrijk is hierbij het gebruik van de zendfrequenties in combinatie met het zendvermogen en is tevens is van belang dat alle apparatuur worden geleverd met een Declaration of conformity. Deze Declaration of conformity kortgezegd Doc is een keurmerk dat volgens de CE norm wordt uitgegeven.

CE Markering Logo VeDoSign Isolated

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht aansprakelijkheid te accepteren voor zijn product.

Zelfcertificering

Het onderzoeken van de conformiteit met de regelgeving voor CE-markering is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar keuze.

Richtlijnen

Onze apparatuur voldoet aan alle eisen die het Nederlands Agentschap Telecom heeft gesteld en gecontroleerd. Wilt u meer weten over de richtlijnen dan kunt u gebruik maken de onderstaande links.

Certificaten downloaden

Op onze handleidingen staat de verwijzing naar deze pagina waarop u de corresponderende CE certificaten kunt downloaden. Mochten er vragen zijn kunt u hiervoor contact opnemen met ons of het Agentschap Telecom.

JTECH PRODUCT CE MATRIX 032519 1

JTECH PRODUCT CE MATRIX PDF

“Verzekerd van een veilig
en betrouwbaar product”