Het opstellen van een BHV noodplan:
Een How-to guide

Als bedrijf is het van essentieel belang om altijd voorbereid te zijn op noodsituaties zoals brand, ongevallen of andere calamiteiten. Het opstellen van een bedrijfshulpverlening (BHV) noodplan is daarom een cruciale stap om de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen en de schade zoveel mogelijk te beperken. In deze how-to guide bespreken we de stappen die u kunt volgen bij het opstellen van een BHV noodplan.

Het Opstellen Van Een BHV Noodplan Een How To Guide

Wat is een BHV noodplan?

Het BHV noodplan is een document dat de procedures en acties beschrijft die genomen moeten worden in geval van een noodsituatie. Het is een leidraad voor het personeel en de bedrijfshulpverleners om snel en effectief te handelen tijdens een noodsituatie. Door het volgen van de onderstaande stappen kunt u een gestructureerd en effectief noodplan opstellen.

Werknemers EHBO En Bedrijfshulpverlening

Het is van groot belang dat er voldoende werknemers zijn die getraind zijn in EHBO en bedrijfshulpverlening.

 

 

Zorg ervoor dat er regelmatig trainingen worden gegeven en dat de kennis en vaardigheden van de BHV'ers up-to-date blijven

Zorg ervoor dat er regelmatig trainingen worden gegeven en dat de kennis en vaardigheden van de BHV’ers up-to-date blijven

 • STAP 1 Risicoanalyse:

  Voordat u een noodplan kunt opstellen, is het belangrijk om een grondige risicoanalyse uit te voeren. Identificeer de mogelijke noodsituaties die kunnen optreden in uw bedrijf, zoals brand, medische noodgevallen, natuurlijke rampen, inbraak, etc. Maak een lijst van deze risico's en bepaal de waarschijnlijkheid en impact van elk risico. Prioriteer ze op basis van de ernst en frequentie.
 • STAP 2 Beoordeling van de noodzakelijke maatregelen

  Na het identificeren van de risico's, is het belangrijk om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze risico's te beperken. Denk hierbij aan het installeren van brandblussers en rookmelders, het trainen van bedrijfshulpverleners, het opstellen van evacuatieplannen en het implementeren van beveiligingsmaatregelen.
 • STAP 3 Communicatieplan

  Een goed communicatieplan is essentieel tijdens noodsituaties. Zorg ervoor dat er duidelijke communicatielijnen zijn tussen werknemers, bedrijfshulpverleners en externe hulpdiensten. Identificeer de verantwoordelijken voor het doorgeven van noodmeldingen, het alarmeren van personeel en het coördineren van de hulpverlening.
 • STAP 4 EHBO en BHV-training

  Het is van groot belang dat er voldoende werknemers zijn die getraind zijn in EHBO en bedrijfshulpverlening. Zorg ervoor dat er regelmatig trainingen worden gegeven en dat de kennis en vaardigheden van de BHV'ers up-to-date blijven. Het is ook belangrijk om EHBO-kits op strategische locaties binnen het bedrijf te plaatsen.
 • STAP 5 Ontruimingsplan

  Een ontruimingsplan is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat werknemers en bezoekers veilig de locatie kunnen verlaten tijdens een noodsituatie. Dit plan moet de evacuatieroutes, verzamelplaatsen en procedures bevatten. Het is belangrijk om de ontruimingsroutes regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat ze altijd vrij zijn van obstakels.
 • STAP 6 Implementeren van BHV oproepsystemen

  Het implementeren van oproepsystemen voor BHV is een belangrijke aanvulling op het opstellen van een BHV noodplan. Deze systemen dragen bij aan het aanscherpen van de veiligheidsroutine binnen het bedrijf. Ze stellen aangewezen BHV'ers in staat sneller ter plaatse te zijn bij ongevallen en calamiteiten, waarbij ze precies weten welke hulpmiddelen ze moeten meebrengen. Bovendien bevorderen deze systemen bewustwording en preventief gedrag binnen de organisatie. Het oproepen van aangewezen BHV’ers wordt vergemakkelijkt door de BHV oproepsystemen van VeDoSign. Deze systemen maken het mogelijk om relevante meldingen in te voeren die bij een calamiteit direct de aard van de situatie onthullen. Hierbij kan gedacht worden aan ontruimingen, EHBO oproepen, brandmeldingen, oefeningen, piepertests of zelfs een bommelding. VeDoSign biedt diverse op maat inzetbare systemen voor deze doeleinden. Naast het BHV alarmsysteem biedt VeDoSign kritische alarmeringen, een personenalarmsysteem, een man-down oproepsysteem, portofoons voor optimale communicatie en nog veel meer. Deze systemen dienen niet alleen voor oproepfuncties, maar hebben ook andere toepassingen. Door het gebruik van portofoons kunnen BHV'ers effectief communiceren terwijl ze zich vrij kunnen bewegen.
 • STAP 7 Evaluatie en bijstelling & documentatie

  Een BHV noodplan is geen statisch document, maar moet regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden. Houd ook rekening met veranderingen in het bedrijf, zoals uitbreidingen of veranderingen in de wetgeving, en pas het noodplan hierop aan. Zorg er daarnaast voor dat het BHV noodplan goed gedocumenteerd is en voor iedereen toegankelijk. Dit kan in fysieke vorm zijn, zoals een gedrukte versie op centrale locaties, maar ook digitaal beschikbaar via het intranet van het bedrijf. Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van de locatie en toegang tot het plan. Kortom, het opstellen van een BHV noodplan is een belangrijke stap om de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen tijdens noodsituaties. Door het stapsgewijs volgen van de hierboven genoemde stappen kunt u een effectief noodplan opstellen en regelmatig evalueren en bijwerken. Zorg ervoor dat het noodplan goed gedocumenteerd is en dat alle werknemers op de hoogte zijn van de procedures.
Brochure BHV Oproepsysteem

Brochure BHV oproepsysteem

Brochure Software Oplossingen

Brochure software oplossingen

Brochure VeDoSafe

Brochure VeDoSafe

Een BHV alarmsysteem voor uw bedrijf?

Aanbevolen producten en systemen

SmartCall colour belt pager

147,50 ex. btw 178,48 incl btw

Birdy Slim POCSAG pager

265,00 ex. btw 320,65 incl btw

Birdy WPs ATEX pager

245,00 ex. btw 296,45 incl btw

Transmitter Controller

775,00 ex. btw 937,75 incl btw

ALPHA Pager

115,00 ex. btw 139,15 incl btw

Referenties

Onderstaand ziet u enkele logo’s van bedrijven die gebruikmaken van onze communicatie-oplossingen voor de bedrijfshulpverlening. Veel tevreden bedrijven gingen u voor. Op de pagina onze klanten van deze website krijgt u een overzicht.

 
ArtEZ hogescholen klanten VeDoSign
De belastingdienst klanten VeDoSign
PGB pensioen diensten klanten VeDoSign
Zwitserleven klanten VeDoSign
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek klanten VeDoSign
DE KOM, stadstheater en kunstencentrum
ADM Nederland – Archer Daniels Midland
Akzo Nobel Logo Klanten VeDoSign
Van der Valk Hotels & Restaurants
Beatrix theater
CCI-Continental-Candy-Industries
CGI Nederland
Evides Waterbedrijf
Gemeente Amstelveen
Gemeente Stadskanaal
gemeente Súdwest-Fryslân
Golden Tulip Hotels | Luxehotels en restaurants
Haarlemmermeer Lyceum
HP Valves
Jaarbeurs Utrecht
Keune Haarverzorging
Koninklijke DSM N.V.
Bouwacht
VDL Steelweld
Vereniging Eigen Huis